Felsefemiz

Küçük Şeyler Anaokulları eğitim ve yönetim felsefesini şu şekilde özetleyebiliriz:
                              
 • Suflör kullanmadan yaşamayı öğrenen çocuklar yetiştirmek
  Kültürümüz ve ülkemizin eğitim sistemi, çocuklarımızı büyüme, gelişme ve eğitim sürecinde suflörlük yaparak yetiştirmeye yatkındır. Hatta bunda bazen o kadar ileri gideriz ki zaman zaman dayanamayıp çocuklarımızın yerine sahneye biz fırlarız. Suflör kullanmadan yaşamayı öğrenen çocuklarımızın, suflör kullanmayan liderler olarak ülkemize katkıda bulunacaklarına inanıyoruz.
   
 • Doğayla ve toplumla iletişim ve empati kurabilen çocuklar yetiştirmek
  Doğayla ve toplumla ilgili, farkındalık düzeyi gelişmiş, topluma ve doğaya karşı sorumluluk hisseden çocuklar yaşanabilir bir çevrenin ve çağdaş toplumun güvencesidir.
   
 • Çocukların içlerindeki yaşama sevincini, kendiliğindenliği ve yaratıcılığı tüm yaşamlarına taşımalarını sağlamak
  Okul öncesi dönem bireyin yaşama koşulsuz bakabildiği, büyüme, gelişme, öğrenme ve yaşama sevincinin hissedildiği yaratıcılık ve kendiliğindenliğin en düzeyde olduğu dönemdir. Bu özelliklerin yaşam boyu sürmesi iyi bir okul öncesi eğitimle olasıdır.
   
 • Çocuklarda psikolojik düğümler oluşmasını önlemek
  "Psikolojik Düğümler" terimi psikolojide "bitmemiş işler" anlamına gelir. Bireylerde görülen birçok ruhsal sorunun temelinde çocukluk dönemindeki olumsuz yaşantı ve deneyimler olduğu görülmektedir. Küçük Şeyler Akademisi'nde, varsa oluşan psikolojik düğümleri çözmeyi ve psikolojik düğümlerin oluşmasını önlemeyi temel bir ilke olarak benimsiyoruz.
   
 • Uyumlaşmış çocuklar yetiştirmek
  Uyumlu olmak, tek taraflı olarak uymak anlamına gelirken, uyumlaşma ise tıpkı selamlaşma gibi karşılıklı bir çaba ve eylem gerektirir. Uyumlaşmada taraflar birbirlerini önemser ve uzlaşırlar.
   
 • Ailelere ve topluma “çocuksu” değerleri ve insani değerleri sunmak
  Çocuklarda doğal değerler vardır: Dürüstlük, gerçekçilik, içtenlik, doğallık nedenlerini sorgulama, araştırma vb. Bu değerlerin korunmasını ve yetişkinlik dönemlerinde de canlı kalmasını önemsiyoruz.